Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode


1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, či e-mailu.

Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamy pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.


3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.


4) DOPRAVNÉ

Objednaný tovar zasielame dopravcom PPL či GEIS na dobierku. Ak preferujete určitú dopravu, napíšte nám to do poznámky k objednávke. Pokúsime sa Vám vyhovieť.

Dopravné do SR je u objednávok nad 20,- EUR vr. DPH vo výške 5 EUR vr. DPH. U objednávok v celkovej hodnote menej ako 20, - EUR vr. DPH je cena dopravného 10, - EUR. Dobierkový poplatok je 1,60 EUR.


Prepočty do cudzej meny

Prepočet do cudzej meny pri vytváraní objednávky je len informatívny. Zákazníkovi je účtovaný kurz podľa ČSOB, ktorý je aktuálny ku dňu prevzatia zásielky od dopravcu.


5) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je do 2 dní - Česká republika, do 2 dní - Slovensko, ak nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás okamžite kontaktovať.


6) Platobné podmienky

Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte.

Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný popr. odovzdané. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

V hotovosti (osobný odber) - tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke predávajúceho, a to po potvrdení e-mailom zo strany predávajúceho, že tovar je na pobočke pripravené skladom.

Platobné karty - veľmi pohodlný spôsob platby. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je len v rukách banky.

 "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. "


7) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. V tomto prípade nás kontaktujte buď na info@nastrahy.cz alebo 776 160 519. Vždy sa dohodneme a problém vyriešime k spokojnosti oboch strán.


8) REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním

b) nesprávnym použitím výrobku

c) nesprávnym skladovaním


Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu

4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode


Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1. Do 14 dní máte právo od tejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete tovar.

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať firmu NÁSTRAHY s.r.o., IČO 25172212, zapísaná na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, odd. C spisová značka 7694, DIČ CZ25172212, sídlo prevádzkarne Příběnická 1105, Tábor 390 01, telefón +420 776 160 519, 608 323 472, mail: info@nastrahy.cz formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný).

Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru.

2.2.

a) Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo je odovzdajte na adrese prevádzky firmy NÁSTRAHY s.r.o., Příběnická 1105, 390 01 Tábor. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.


Záverečné ustanovenia

1.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je český jazyk. Uzatvorenej kúpnej zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

1.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či doplňovať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknutá pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

1.4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prerokovanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Českej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Predtým než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu pre vyriešenie vzniknutej situácie najskôr využiť elektronickej adresy info@nastrahy.cz


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)


Oznámenie o odstúpení od zmluvy


Adresát: Firma NÁSTRAHY s.r.o., IČO 25172212, zapísaná na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, odd. C spisová značka 7694, DIČ CZ25172212, sídlo prevádzkarne Příběnická 1105, Tábor 390 01, telefón +420 776 160 519, 608 323 472, mail: info@nastrahy.cz


Oznamujem / oznamujeme *, že odstupujem / odstupujeme od kúpnej zmluvy na tento tovar: _____________________


Číslo objednávky: _____________________


Dátum objednania tovaru: _____________________


Dátum obdržaní tovaru (dátum, kedy som tovar prevzal / a): _____________________


Vaše meno a priezvisko: _____________________


Vaša adresa: _____________________


Ak zasielate odstúpenie v listinnej podobe, pripojte svoj podpis: _____________________


Dátum:


__________________________________________________________________________


* Nehodiace prečiarknite9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci spracováva osobné údaje o kupujúcom výlučne pre účely plnenia práv a povinností podľa kúpnej zmluvy. K iné spracovanie osobných údajov o kupujúcom je predávajúci oprávnený iba s jeho súhlasom.

Názov firmy:

NÁSTRAHY s.r.o.

Příběnická 1105

39001 Tábor

IČO: 25172212, DIČ: CZ25172212

Tel .: 776 160 519, 608 323 472

Firma je zapísaná do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Českých Budějoviciach, odd. C, vložka 7694.


Aktualizované: 23. 5. 2018