× NEDÁVNO NASKLADNĚNÉ: Obľúbené farby nymf RedBass + novinka Brown/Silver vo veľkosti 20 cm!