Wolfrámové záťaže

Wolfrámové záťaže

Gulička z volfrámu s drážkou pre vlastnú výrobu jigové hlavičky nasadením na strýmrový háčik. Volfrám má 1,7 x vyššiu hustotu ako čisté olovo. Na jigových hlavičkách väčšinou nejde o čisté olovo, teda je volfrám reálne až 1,8 x ťažši.

Vhodné predovšetkým na preteky pre lov s mikro nástrahami (mikrosmáčci, mikrotwistery, nymfy a pod.). Hlavička má pri menšej veľkosti väčšiu váhu, teda sa nástraha lepšie pohybuje vodným stĺpcom a hlavička vďaka menšej veľkosti pôsobí menej rušivo a prirodzenejšie!